ความปลอดภัย

  • คลังเก็บเอกสารได้ถูกออกแบบเป็นพิเศษเพื่อสำหรับการจัดเก็บเอกสารโดยเฉพาะ
  • มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
  • ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)
  • ติดตั้งระบบสัญญาณตรวจจับเตือนอัคคีภัย Heat & Smoke Detector ด้วยแสงอินฟาเรด
  • ระบบป้องกันกันปลวกและแมลงต่างๆ ด้วยการอบและรมควันยา
  • ปลอดภัยจากน้ำท่วมเนื่องจากตัวคลังเอกสารยกสูงจากระดับพื้นกว่า 1 เมตร
  • รั้วคลังเอกสารป้องกันผู้บุกรุกด้วยระบบ Electric fence system
  • ระบบการเข้าออกคลังเอกสารด้วย Finger scan system
  • GPS tracking system