ภาพรวมบริษัท

"Datasafe" เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ให้บริการด้านการบริหารการจัดเก็บรักษาเอกสารและข้อมูลแบบครบวงจร คลังเอกสารขนาดใหญ่ผสมผสานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถจัดเก็บดูแลรักษาเอกสารได้อย่างปลอดภัย พร้อมกับการให้บริการที่คำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นที่ตั้ง การให้บริการแบบครบของเราได้แก่ บริการจัดเก็บเอกสาร (Document storage service) บริการจัดเก็บสื่ออิเล็คทรอนิคส์ (Electronics media storage service) บริการสแกนเอกสาร (Document scanning service) บริการบรรจุเอกสารและจัดทำทะเบียน (Packing & filling service) บริการนำส่ง (Retrieve & delivery service)บริการทำลายเอกสาร (Document destroy service) ไม่ว่าความต้องการเอกสารนั้นจะเป็นกรณีปกติ หรือเร่งด่วน เราการันตีว่าท่านสามารถได้รับเอกสารทันความต้องการเพื่อใช้งานของท่านอย่างแน่นอน